Hier vind je antwoord op de meest gestelde vragen

De uitleg bij de Bijbelteksten wordt gegeven door Nicky Gumbel. Dagelijks is er ook een kleine bijdrage van zijn vrouw Pippa. Hier lees je meer over de schrijvers van Bible in One Year (BiOY).

In Nederland is de vertaling gemaakt door Jeannette van Dalen. Sinds de herfst van 2014 is Jeannette dagelijks bezig met het vertalen, vergelijken van Bijbelvertalingen en schrijven van de Nederlandse teksten.

Met Bible in One Year lees je de Bijbel in een jaar in zijn geheel. Alle teksten komen langs. Dagelijks lees je een gedeelte uit het Oude Testament, een deel uit Psalmen of Spreuken en een gedeelte uit het Nieuwe Testament.
De Bijbelvertaling die het meest wordt gebruikt is de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV). De linkjes in de dagelijkse mail geven je direct toegang tot de tekstgedeelten in deze vertaling. We raden aan om de vertaling te gebruiken die je zelf het liefste gebruikt. Bij het vertalen van de uitleg van Nicky Gumbel is voortdurend gezocht naar de Bijbelvertaling die het beste weergeeft wat Nicky wil vertellen. Daarom zie je regelmatig citaten uit andere vertalingen langskomen. Als een andere vertaling dan de NBV wordt geciteerd staat dit expliciet achter de verwijzing aangegeven.

Gebruikte afkortingen voor andere vertalingen:
– Bijbel in Gewone Taal (BGT)
– Herziene Statenvertaling (HSV)
– Groot Nieuws Bijbel (GNB)
– Het Boek (HB)
– Willibrordvertaling (WV)
– Naardense Bijbel (NB)
– NBG-vertaling 1951 (NBG)

We kunnen goed begrijpen dat sommige zinsneden uit Bible in One Year vragen oproepen. Het is niet onze bedoeling om vanuit Alpha Nederland dieper in te gaan op de theologische vragen en opmerkingen die we krijgen. Nicky en Pippa Gumbel schrijven namelijk een uitleg bij de Bijbelgedeelten die de lezers vooral wil inspireren om erover door te denken en te spreken. Alpha Nederland biedt Bible in One Year dus ook aan als een hulpmiddel om kringen, vriendengroepen en gemeenteleden te stimuleren om onderling met elkaar verdiepend in gesprek te gaan en elkaars vragen te beantwoorden. We hopen dan ook dat jij je vraag daar kwijt kunt.
We motiveren kerken, bijbelkringen, vriendengroepen, enz. om WhatsApp- of Facebookgroepen te maken. Hiermee kunnen deelnemers onderling uitwisselen wat hen heeft aangesproken of wat vragen heeft opgeroepen. Onze missie is om middelen te ontwikkelen die de lokale kerk dienen in hun vitaliteit. De dagelijkse inbreng van Bible in One Year geeft naar onze inschatting genoeg stof tot gesprek en inspiratie voor de lezers om hier naar eigen inzicht vorm aan te geven. Uiteraard zijn hierin naast de Sociale Media nog veel meer creatieve mogelijkheden te bedenken voor ontmoeting en uitwisseling. Wees een ambassadeur van Bible in One Year in jouw omgeving en vind jouw leesmaatjes.
Er zijn geen specifieke gespreksvragen per thema. Twee vragen die behulpzaam kunnen zijn en we graag meegeven bij het lezen van Bible in One Year zijn:
– Wat heeft God vandaag tegen mij gezegd?
– Wat ga ik daarmee doen?
Als je de aanmelding hebt bevestigd via de link in je email, krijg je vanaf de volgende ochtend 3:00uur je eerste email.
Dit komt wel eens voor, vooral bij Gmail accounts. Kijk in de Spam of in de Reclame map van je mail. (Let op: SPAM en RECLAME zijn twee verschillende mappen in je mail). De beste tip die we je kunnen geven is om bioy@alphanederland.org toe te voegen aan je adresboek, zodat je mailprogramma onze mail als veilig beschouwd.
Lukt het dan nog niet, neem dan contact op met ons kantoor.
Als het antwoord op de vorige vraag je niet verder helpt kan het zijn dat je bent uitgeschreven. Meld je dan opnieuw aan op de homepage.
We zien dat als mensen de mail doorsturen aan anderen het voorkomt dat iemand anders zich namens jou uitschrijft. Gebruik alleen de ‘forward’ knop onderaan de email om door te sturen, zo kunnen anderen jou niet per ongeluk uitschrijven.
Je kunt de mails teruglezen tot aan de start van Bible in One Year. Dit doe je via de pagina Gemist.
Het (opnieuw) toesturen van reeds verzonden mails is niet mogelijk.
De te lezen Bijbelteksten, het thema en de uitleg van Nicky Gumbel worden alleen ’s ochtends om 3:00uur gepubliceerd. Mocht je van te voren weten dat je een dag of langer geen beschikking hebt over internet, dan volgt hieronder een houvast om niet achterop te raken.
Elke dag lezen we ongeveer twee hoofdstukken uit het Oude Testament. Daarnaast lezen we ongeveer 25 verzen uit het Nieuwe Testament. Beide gedeelten zijn altijd aansluitend op de lezing van de vorige dag.
Tot slot lezen we dagelijks een tiental verzen uit het Bijbelboek Psalmen of Spreuken, ook dit is altijd aansluitend op de vorige lezing uit het betreffende Bijbelboek.
Het is mogelijk om alles terug te lezen wat je hebt gemist, maar dat is zeker niet noodzakelijk. Teruglezen kun je doen op de pagina Gemist. Elk jaar starten we opnieuw op 1 januari. Zodoende kun je dus altijd, ongeacht je startdatum, in één jaar de hele Bijbel lezen.
Het lezen van Bible in One Year is een hulpmiddel voor jou en geen doel op zichzelf. Zorg dat het jou blijft dienen in plaats van andersom. Tip: pak het schema weer op bij vandaag en lees verder. Er is altijd nog wel een moment om de gemiste dagen terug te lezen.
Om de hele Bijbel in een jaar te lezen is het nodig om de aangegeven teksten te volgen. Gemiddeld ben je ongeveer een half uurtje per dag aan het lezen. Maar onthoud: Het lezen van Bible in One Year is een hulpmiddel en geen doel op zichzelf. Een tip voor mensen die het te veel vinden voor één dag: Lees in een eerste jaar alleen het Oude Testament en een volgend jaar de gedeelten uit de Psalmen, Spreuken en het Nieuwe Testament. Zo verdeel je de hoeveelheid over twee jaar en lees je toch mee met alle andere gebruikers.
Momenteel werken we met een dagelijkse nieuwsbrief waarmee je via één klik toegang hebt tot de Bijbelteksten. Daarnaast kun je via Gemist de bijdragen van eerdere dagen teruglezen. We bespreken met verschillende partijen de mogelijkheden van de Nederlandse uitleg en Bijbelteksten in de internationale BiOY-App.
Als je vraag er niet tussen staat kun je hem per mail aan ons stellen.